– Det blir ingen økt selvforsyningsgrad i Norge uten økte inntekter til bøndene, sa Gimming da han forsvarte kravet på 3,9 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør.

Åtte dager etter at grunnlaget for beregning av bøndenes inntekter kom, er kravet levert. Nå har vi fått prinsippene for beregningen, men det gjenstår det å stille politisk vilje til å gi bøndene inntektsløftet de trenger, ifølge bondelagslederen.

– Kravet har som mål å øke inntektsnivåene i jordbruket, bidra til økt selvforsyning og redusere risikoen for hver bonde, sa Gimming.