Det som nå er oransje farevarsel, gjelder fra lørdag klokken 11 til lørdag kveld klokken 21, ifølge varslingstjenesten Varsom.no.

Det ventes lokalt svært kraftige vindkast på mellom 35–43 meter per sekund.

– Fare for skade på bygninger og infrastruktur. Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes. Broer kan bli stengt. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet, heter det.

Det er også sendt ut rødt farevarsel for snøskred i Helgeland, som ble gjeldende fra klokken 12 fredag. I Nord-Trøndelag er det oransje farevarsel for betydelig snøskredfare.

Oransje farevarsel er også sendt ut for jord-, sørpe- og flomskredfare for både Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og deler av Rogaland og Innlandet. Dette varer fram til lørdag morgen.