Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som er et nivå på 70,1 prosent. Det er magasinene i Øst-, Sørvest-, Midt-, Nord- og Vest-Norge som trekker ned.

I Øst-, Sørvest-, Midt-, Nord- og Vest-Norge lå fyllingsgraden under det som er normalen for denne tiden av året. For magasinene i Øst-Norge lå nivået på 66,14 prosent, ned 2,1 prosentpoeng fra uken før. I Sørvest-Norge lå nivået på 69,48 prosent, opp 0,9 prosentpoeng fra uken før. I Midt-Norge lå nivået på 56,3 prosent, ned 1,4 prosentpoeng fra uken før. I Nord-Norge lå nivået på 57,45 prosent, ned 1,9 prosentpoeng fra uken før. I Vest-Norge lå nivået på 65,64 prosent, ned 0,9 prosentpoeng fra uken før.