Tirsdagens snittpris per kWh er 1,7 øre lavere enn mandag og 18,2 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen tirsdag på 67,006 øre per kWh er mellom klokken 10 og 11 på formiddagen. Den er 0,5 øre lavere enn mandag og 11,3 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,048 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting tirsdag, siden prisen aldri overstiger 70 øre.

Minsteprisen blir på 38,3 øre per kWh mellom klokken 23 og 00.