Bane Nor opplyser at de ikke vet hvor lang tid det vil ta å rette feilen.

Flytoget, Dovrebanen, Vestfold- og Gardermobanen, Hovedbanen og Kongsvingerbanen berøres av feilen.