De to røde områdene er Karmøy-Sotra og Nordhordland-Stad. Det røde lyset for disse områdene videreføres fra forrige fargekart. Rødt lys innebærer at produksjonen må reduseres med 6 prosent, ifølge Regjeringen.

De resterende fem produksjonsområdene får gult lys. To av produksjonsområdene som var grønne i 2022, har blitt gule i år. Gult lys innebærer at produksjonen verken kan vokse eller må avta. Disse områdene er Ryfylke og fra Stad til Bodø.

– Vi fortsetter å legge til rette for vekst i områdene hvor lakseluspåvirkningen på villaks er akseptabel. Det innebærer også at produksjonskapasiteten holdes uendret i flere områder, og at vi reduserer produksjonskapasiteten i områder med uakseptabel påvirkning, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding.