– Sverige og Finland i Nato gir oss mulighet til å koordinere og planlegge forsvar sammen med våre nordiske naboer på en helt annen måte enn før. Det er en stor endring i Norges sikkerhetspolitiske omgivelser og vil både gjøre Norge tryggere og alliansen sterkere, sier Gram.

Torsdag kom de siste formelle brikkene på plass for Sveriges medlemskap. Det vil føre til tettere samarbeid mellom Norge og Sverige, både sivilt og militært.

Framover kommer materiell og soldater fra Nato til å bli utplassert i Sverige. Her kommer Norge til å spille en viktig logistisk rolle, ifølge Gram.

– Vi forventer at allierte styrker som skal videre til Sverige, vil benytte havner og mottaksområder i Trøndelag og i Oslo-området, sier han.