Onsdagens snittpris per kWh er 15,7 øre lavere enn tirsdag og 2,83 kroner lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen onsdag på 1,72 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 12 og 13. Den er 40,4 øre lavere enn tirsdag og 3,61 kroner lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 2,36 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,72 kroner, dekkes 92,09 øre.

Minsteprisen blir på 85,8 øre per kWh mellom klokken 4 og 5 på natten.