– Jeg håper at mitt valg kan være en døråpner og gjøre at unge og voksne finner veien til kirken selv. Det er ikke viktig hvem som er prest, men at vi har mennesker, som følger kallet, og at de ikke blir holdt igjen og forhindret fra å følge kallet, sa Ramstad Dønsvik i et intervju med bispedømmet før søndagens vigselgudstjeneneste i Nidarosdomen.

Hen er både ikke-binær og transperson. Selv om de fleste har vært positive til valget, har den ferske presten også møtt kritikk.

– Jeg tenker at de har rett til å mene og ha sine tanker om dette. Samtidig forholder jeg meg til arbeidsgiver og kjenner at jeg er ønsket. De negative tilbakemeldingene legger jeg bort.

Biskop Herborg Finnset i Nidaros er glad for sin nye kollega.

– Vi trenger at mange kan finne rollemodeller og tilknytning til kirkens ansatte og frivillige medarbeidere, og oppleve at det er rom for dem i kirken. Alex er med på å utvide dette rommet, sier Finnset.