Torsdagens snittpris per kWh er 39,07 øre høyere enn onsdag og 3,13 kroner lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen torsdag på 1,099 kroner per kWh er mellom klokken 14 og 15. Den er 52,004 øre høyere enn onsdag og 4,1 kroner lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,58 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,099 kroner, dekkes 35,9 øre.

Minsteprisen blir på 70,4 øre per kWh mellom klokken 0 og 1 på natten og er den laveste i landet.