Områdene er en del av samarbeidet om frivillig vern av skog.

Samarbeidet mellom skogeierorganisasjonene og miljømyndighetene om frivillig vern av privateid skog startet i 2003. Til nå er 887 skogområder blitt vernet i dette samarbeidet.

Områdene er også et levested for mange truede arter, og vernes for å ivareta disse artene i fremtiden.

Sikrer mangfold i norske skoger

– Skogvern er nødvendig for å sikre det rike mangfoldet i norske skoger. Jeg er glad for at vi med dette vedtaket sikrer en rekke viktige skogområder. Jeg vil øke tempoet i skogvernet, og budsjettavtalen tar denne satsingen til et nytt nivå. Vi har nå en milliard kroner til skogvern det neste året, sier klima- og miljøminister Andras Bjelland Eriksen i en pressemelding.

Vernevedtaket omfatter 121,6 kvadratkilometer nytt verneareal, hvor ca. 43,8 kvadratkilometer er produktiv skog.

De vernede skogområdene er spredt over store deler av landet, og har mange ulike skogtyper og vernekvaliteter.

Følgende områder er vernet etter naturmangfoldloven:

* Kudalen naturreservat i Stad kommune, Vestland

* Morsfjellet naturreservat i Lyngdal kommune, Agder

* Linddalsfjellet og Sydalen naturreservat (utvidelse) i Evje og Hornnes kommune, Agder

* Botnfjellet naturreservat i Bygland kommune, Agder

* Solbergheia naturreservat (utvidelse) i Åmli og Froland kommuner, Agder

* Vakerknatten og Nøklefjell naturreservat (utvidelse) i Tvedestrand kommune, Agder

* Eidbo naturreservat i Tvedestrand kommune, Agder.

* Lauvåsen naturreservat i Vegårshei kommune, Agder.

* Buråsen naturreservat i Vegårshei kommune, Agder.

* Mosnapp naturreservat i Fyresdal kommune, Vestfold og Telemark.

* Flata naturreservat i Porsgrunn kommune, Vestfold og Telemark.

* Husefjell naturreservat i Nome kommune, Vestfold og Telemark.

* Mælslia naturreservat (utvidelse) i Tinn kommune, Vestfold og Telemark.

* Heddedalane naturreservat (utvidelse) i Tokke kommune, Vestfold og Telemark.

* Skørsåsane naturreservat i Sandefjord kommune, Vestfold og Telemark.

* Kulerødvannet naturreservat i Sandefjord kommune, Vestfold og Telemark.

* Loreåsen naturreservat i Hole kommune, Viken.

* Tverrbergkastet naturreservat (utvidelse) i Lier kommune, Viken.

* Store rekke og Hølvannet naturreservat (utvidelse) i Aurskog Høland, Viken.

* Rudskampen og Råbjørn naturreservat (utvidelse) i Nannestad kommune, Viken.

* Tullebrennhaugen naturreservat i Lunner kommune, Viken.

* Kvannskardkletten naturreservat (utvidelse) i Stor-Elvdal kommune, Innlandet.

* Leine og Mælumsberget naturreservat i Ringsaker kommune, Innlandet.

* Nordneset og Akkarvika i Senja kommune, Troms og Finnmark.

* Erikfjelldalen naturreservat, Nærøysund kommune, Trøndelag.

* Storvatnet og Gøllaustjønna naturreservat (utvidelse) i Namsos kommune, Trøndelag.

* Åbjørdalen naturreservat/ Diedtjienvuemien eatnemereservaate i Bindal kommune, Nordland.