– Vi kan ikke si så mye om etterforskningen nå i den innledende fasen, men vi jobber med å kartlegge hvilke personer som er tilknyttet nettverket og hvilke roller de har eller har hatt, sier politiadvokat Amund Sand ved Trøndelag politidistrikt til Nidaros.

Avisen skrev i februar at 260 personer er medlemmer på den norske delen av verdens største nettforum for seksuelle overgrep mot dyr. Som følge av saken anmeldte både NOAH og Dyrevernalliansen norske medlemmer på forumet – og nå har politiet startet etterforskning.

– Det vi gjør nå, er å innhente informasjon, sier Sand.

Øvre strafferamme for brudd på dyrevelferdsloven er tre års fengsel. Det er ulovlig å utføre seksuelle overgrep mot dyr, men besittelse av dyreovergrepsmateriale er i dag lovlig.