Økt produksjon ved fabrikken skal gi nok sprengstoffkjemikalier til å kunne sikre norsk ammunisjonsproduksjon i årene fremover, skriver Teknisk Ukeblad.

Samtidig har fabrikken utslipp av kjemikalier og nitrogen til Håøyfjorden, som er en del av Indre Oslofjord. Økningen innebærer økte årlige utslippsgrenser fra 41 til 200 tonn nitrogen og fra 78 til 120 tonn kjemisk oksygenforbruk.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) forklarer tillatelsen med den pågående krigen i Ukraina og et stort behov for å etterfylle Norges ammunisjonslagre.

– Selv om det er gode miljøfaglige argumenter mot denne tillatelsen, mener jeg derfor det likevel er riktig å gi tillatelse til produksjonsøkningen hos Chemring Nobel, sier Eriksen.

Tillatelsen er midlertidig og gjelder fram til 1. januar 2028.

MDG er kritisk til saken. Stortingsrepresentant Une Bastholm ber Eriksen om informasjon om hvilke løsninger som kan være aktuelle for å rense og unngå utslipp.

– Dette er svært alvorlig for Oslofjorden. Utslipp av nitrogen er en av de viktigste årsakene til at fjorden er i krise, sier hun.