– Vi har fått et oppdrag om å utarbeide vedtekter til et nominasjonsmøte som vi ikke har vedtekter til, sier Per Olav Skurdal Hopsø, leder i redaksjonskomiteen til Trøndelag Ap, til NRK.

Regelendringene kan redusere Trondheim Ap sin innflytelse i nominasjonsprosessen i Sør-Trøndelag, ifølge rikskringkasteren. Fristen for å nominere representanter til Stortinget utløper i november. Giske er selv fra Sør-Trøndelag.

I dag har Trondheim Ap som det største lokallaget i fylket også flest stemmer når representanter skal nomineres. Det er imidlertid ventet at redaksjonskomiteen i Trøndelag Ap vil endre reglene slik at geografi vektlegges mer, og antallet medlemmer vektlegges mindre.

Det ble bråk da Trond Giskes lokallag Nidaros brukte medlemsmakten sin til å sikre Giske nestledervervet på årsmøtet til Trondheim Arbeiderparti i februar. Giske har ikke utelukket en retur til rikspolitikken.

Denne helgen er Trøndelag Arbeiderparti samlet til årsmøte, hvor det skal velges nominasjonskomiteer for både nord- og sørfylket. Disse skal lede arbeidet med å finne kandidater til stortingsvalget i 2025.

Hopsø understreker til VG at medlemstall fremdeles blir avgjørende.

– Medlemstall skal fortsatt være den uttellende faktoren. Vi kan ikke gå bort fra slike prinsipper. Kjøttvektas betydning er det bærende prinsippet alle går inn med. Når Trondheim er så store som de er, så ligger det prinsippet fremdeles til grunn, sier han.