Det var i slutten av forrige uke at kvinnen ble framstilt for videre varetektsfengsling i Trøndelag tingrett, skriver iFinnmark.

Kvinnens forsvarer Jens Bernhard Herstad sier at hans klient fortsatt nekter for å ha noe som helst med drapet på sin mann å gjøre, og at beslutningen om videre varetektsfengsling derfor ble anket.

Det er Frostating lagmannsrett som skal ta stilling til anken. Om ankesaken rekker å komme opp før påske, er ikke klart i skrivende stund, skriver avisen.

Det var 23. februar i år at John Tarald Haugen (63) ble knivstukket i Vardø. Han døde av skadene på sykehus dagen etter. Mannens jevnaldrende ektefelle ble først siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Én uke senere ble siktelsen endret til drap.