Eggmangelen: Coop ber om møte med landbruksministeren