Test av Nødvarsel gjennomført - slik kan du gi tilbakemelding