Fredagens snittpris per kWh er 3,9 øre høyere enn torsdag og 18,8 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen fredag på 57,8 øre per kWh er mellom klokken 19 og 20. Den er 5,5 øre lavere enn torsdag og 22,9 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 93,3 øre.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting fredag, siden prisen aldri overstiger 70 øre.

Minsteprisen blir på 22,6 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten.