– I en verden med mange konflikter mener presidentskapet det vil være ryddig å forholde seg strengt til det eksisterende flaggreglementet. Uavhengig av flagging kommer Stortingets solidaritet med det palestinske folk tydelig fram blant annet gjennom Stortingets debatt nylig, sier stortingspresident Masud Gharahkhani til NRK.

Tidligere denne uken kom Rødt-leder Marie Sneve Martinussen med anmodningen om å heise det palestinske flagget på Stortinget etter at bystyrene i Oslo og Trondheim vedtok flagging på sine rådhus.

Stortingspresidenten påpeker overfor NRK at det har blitt gjort unntak fra flaggreglementet tidligere – både under Pride i 2022 og for ettårsmarkeringen av krigen i Ukraina – men at disse unntakene ikke skal skape presedens.

Rødt-lederen kaller presidentskapets vurdering for «feighet».

– Presidenten snakker om «en verden med mange konflikter», men angrepene på Gazastripen har kostet flere barn livet enn alle andre konflikter i hele verden i fjor – blant dem invasjonen av Ukraina, hvor Stortinget helt på sin plass markerte solidaritet med flagging, skriver Sneve Martinussen i en epost til NTB.

Hun legger til at hun ikke synes markeringen av FNs dag for solidaritet med det palestinske folk skal trumfes av et flaggreglement som presidentskapet selv gjør unntak fra i andre sammenhenger.