Det opplyser Bane Nor på sine nettsider.

Toglinjene som rammes, er: Flytoget, Dovrebanen, Vestfoldbanen og Gardermobanen.