Den konstituerte direktøren i Helseplattformen går av