– Uten endringer vil dette systemet føre til økte forskjeller og flere utslitte eldre med dårlig helse. Som vanlig er det de som sitter nederst ved bordet som må bære byrden i pensjonssystemet vårt, sier stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård i SV.

Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) la fredag fram regjeringens stortingsmelding om et nytt pensjonssystem. Der foreslås det å øke pensjonsalderen i tråd med levealderen fra og med 1964-kullet.

Brenna sa samtidig at det skal settes ned et utvalg som skal se på en egen ordning for «sliterne», altså folk som står i fysisk krevende yrker. SV har lenge etterlyst en tydelig ordning for dem, men mener de nå fortsatt lever i usikkerhet.

– Nå legger regjeringen opp til kraftig økte aldersgrenser uten å ha løsninger på plass for dem som ikke har helse til å jobbe så lenge. Vi må ha på plass løsninger for dem som har tatt de tyngste løftene, sier Øvstegård.