Verdiene som ble skapt på sjømat i fjor, økte med 36 prosent fra året før og var på 71 milliarder kroner, viser en rapport fra matforskningsinstituttet Nofima.

Regner man med ringvirkninger, var den totale verdiskapingen på 109 milliarder kroner. Det er særlig havbrukssektoren som drar tallene opp.

– Sjømatnæringens betydning for økonomien i disse fem fylkene er betydelig. Bryter vi tallene ned på kommuner er næringen særdeles viktig i noen av kommunene, sier forsker Audun Iversen, som har vært prosjektleder for arbeidet.

Størst er Nordland som har over 20 milliarder kroner i verdiskaping og ringvirkninger, ifølge rapporten. Alle de fem fylkene hadde en direkte verdiskapning på mellom 11 og 16 milliarder kroner.

Næringens verdiskaping utgjorde 2,3 prosent av norsk fastlands-BNP i fjor. Denne andelen har steget fra 1,5 prosent på begynnelsen av 2010-tallet.