2000 liter med syreholdig stoff lekket ut i sjøen ved Frøya