I årets fire første måneder har 29 liv gått tapt i trafikken. Dette er sju flere enn i fjor, men på samme nivå som året før pandemien.

Av de åtte som omkom i trafikken i april, døde tre i Buskerud, og én person i hvert av fylkene Akershus, Agder, Møre og Romsdal, Vestland og Innlandet, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

Kan få fatale konsekvenser

Tallene bekymrer Statens vegvesen ved inngangen til sommermånedene.

– Sommeren er tradisjonelt den tiden vi ser flest alvorlige ulykker, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet.

– Folk har en tendens til å tråkke litt hardere på gasspedalen om sommeren, og det er også mange forbikjøringer. Det kan få fatale konsekvenser. Hvis ingen kjører over fartsgrensen og holder plassen sin i køen, kan vi redde liv. Man sparer så lite på å kjøre forbi, sier hun.

Færre skadde enn tidligere

Utviklingen er imidlertid mer oppløftende for hardt skadde, der det nå er færre enn tidligere år som rammes.

– Selv om dødstallene ikke har gått ned, er det en positiv svak utvikling for antall hardt skadde i trafikken, sier Ranes.

Hun sier vi ikke har den framdriften som trengs mot delmålet for 2030, som er maksimalt 350 døde og hardt skadde i trafikken, hvorav maksimalt 50 døde.

– Vi vet mye om hva som gir effekt, og både Vegvesenet og de mange andre aktørene innen trafikksikkerhet jobber hardt med det som skal til for å redusere antallet alvorlige ulykker, sier Ranes – som understreker at også at trafikantene må gjøre sitt.

– Vi er avhengige av hjelp fra trafikantene for at færre skal miste livet og bli hardt skadd i trafikken, sier hun.

Bekymret

Ingen er så langt omkommet på veiene i Nordland og Finnmark i år, noe Ranes mener er oppløftende.

Hun er imidlertid bekymret over at det så langt i år har vært fem dødsulykker i Østfold, at fire har omkommet i Møre og Romsdal og at tre personer har mistet livet på veiene i Buskerud.

Siden nyttår har to personer omkommet i trafikken i hvert av fylkene Telemark, Agder, Innlandet, Vestland, Troms, Trøndelag og Oslo, mens en i Akershus og én i Vestfold har mistet livet i løpet av årets første fire måneder.