Regjeringen har hardnakket forsvart kjøpet av den 1,2 millioner mål store eiendommen i Meråker i Trøndelag i 2022. Kritikere har hevdet at statens betaling av 2,65 milliarder kroner var minst 1 milliard for mye.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen åpnet sak om kjøpet i oktober i fjor.

Tirsdag ettermiddag konkluderer Høyres, Venstres og Fremskrittspartiets medlemmer med at daværende landbruksminister Sandra Borch (Sp) ikke ga de nødvendige opplysningene til Stortinget for å kunne behandle saken.

Derfor fremmes det et kritikkvedtak, et såkalt daddelvedtak, mot regjeringen.

– Hele denne saken er ganske oppsiktsvekkende, og kan sette uheldig presedens for framtidige saker dersom vi ikke reagerer på det, sier saksordfører Grunde Almeland (V) om saken tirsdag.

Almeland sier videre at daværende statsråd Sandra Borch (Sp), til tross for gjentatte forespørsler fra medlemmer av næringskomiteen, ikke ville oversende verdivurderingen eller opplyse om avkastningskravet da saken var til behandling i Stortinget

Avfeier kritikk

Sandra Borch selv opplyser til NTB tirsdag kveld at hun mener kjøpet av Meraker Brug ble riktig gjennomført.

– Jeg mener det var helt riktig å sikre nasjonal kontroll over en av landets største skog- og utmarkseiendommer, og har svart på spørsmålene komiteen har stilt gjennom både brev og i den åpne høringen, skriver hun.

Senterpartiet avfeier kritikken fra de tre opposisjonspartiene og sier daddelvedtaket fra de tre partiene neppe vil få flertall når saken skal fremmes i Stortinget.

– Jeg kan ikke se at Høyre, Venstre og Frp sine representanter i kontrollkomiteen har informasjon som kan overprøve verdivurderingen til departementets rådgiver Pareto. Kjøpet er gjennomført etter Finansdepartementets regler og prosedyrer for slike kjøp. Derfor er det ikke grunnlag for kritikk fra komiteen i denne saken, sier Nils T. Bjørke i Senterpartiet fast overfor NTB.

– Store summer kan være tapt

– Regjeringen har betalt langt mer enn andre kjøpere ville gi. Store summer kan være tapt, og staten vil aldri få store inntekter av dette kjøpet, sier Peter Frølich (H) som er leder i kontrollkomiteen.

Han sier regjeringen har vannet ut reglene for bruk av oljepenger.

– Stortinget skal få tilstrekkelig informasjon til å kunne foreta en forsvarlig vurdering av innholdet i forslagene som regjeringen fremlegger for Stortinget. Det er kritikkverdig, sier saksordfører i saken Grunde Almeland (V).

Tre punkter

Det komiteen har tatt sikte på å avdekke er:

* Om hvorfor kjøpet ble finansiert «under streken» på statsbudsjettet, noe som i utgangspunktet kun er lov for investeringer som er like gode som å ha pengene i oljefondet.

* Om Meraker Brug ble kjøpt for en høyere pris enn det som var forretningsmessig riktig verdi.

* Om Stortinget fikk nok opplysninger fra regjeringen da saken ble behandlet.

Misbruk av skattepenger

Høyre, Frp, Venstre og Miljøpartiet De Grønne mener at verdsettelsene inkluderer store verdier fra fremtidig utbygging av vindkraft som både NVE og Olje- og energidepartementet har avslått som aktuelle.

Dermed er også forventningene til avkastning satt for høyt, noe som ikke oppfyller kravet om at regjeringen hadde mulighet til å gjennomføre kjøpet «under streken».

– Dette fremstår som misbruk av skattebetalernes penger, som kunne vært benyttet til langt bedre formål, som å styrke politi, helse og forsvar, sier første nestleder Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet.

– Vedum: Politisk riktig

Før oppkjøpet var Meraker Brug landets største privateide område. Det er på 1,2 millioner mål, med 229.000 mål skog. Eiendommen omfatter store deler av Meråker kommune i tillegg til at området strekker seg inn i Stjørdal, Malvik og Steinkjer.

Finansminister Trygve Slagsvold (Sp) forsvarte kjøpet under høringen i kontrollkomiteen i mars.

– Jeg mener det var politisk riktig av staten å kjøpe Meraker Brug, sa Vedum da han ble spurt ut om kjøpet.