– I en tid hvor demokratiske verdier, rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter er under kraftig press, er dette et viktig signal om betydningen av at vi alle står opp for menneskerettighetene, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Resolusjonen slår blant annet fast at det er behov for å gjennomføre gode og praktiske tiltak for å beskytte kvinnelige menneskerettighetsforsvarere.

– I mange land ser vi at arbeidet for likestilling går i feil retning. Det gjelder ikke minst kvinners rett til å bestemme over egen kropp. I år lykkes vi med å styrke språket om behovet for å beskytte kvinnelige menneskerettighetsforsvarere og anerkjenne deres bidrag til å styrke kvinners rettigheter og likestilling. Det er et viktig signal, fortsetter Eide.

Norge har i flere år stått i bresjen i FN for å styrke beskyttelsen av menneskerettighetsforsvarere. Da FNs erklæring om menneskerettighetsforsvarere ble vedtatt i 1998, skjedde det under Norges ledelse.