Eksperter: Dødstallene i Gaza overgår all moderne krigføring