– LO er innforstått med at når levealderen øker, må de fleste stå lenger i jobb. Men da er det viktig at vi sikrer ordningene for de som ikke kan jobbe lengre, sier nestleder Steinar Krogstad i LO.

Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) la fredag fram regjeringens stortingsmelding. Der foreslo de å øke pensjonsalderen gradvis i takt med levealderen fra og med 1964-kullet.

LO har lenge vært klare på at en pensjonsreform må inneholde egne ordninger for «sliterne», altså personer som står i fysisk krevende yrker.

Statsråden sa fredag at det settes ned et utvalg som skal foreslå en løsning for denne gruppen. Samtidig ønsker regjeringen å sikre en bedre pensjon for uføre.

– Det er vi veldig fornøyd med, sier Krogstad.