Lørdagens snittpris per kWh er 14,5 øre høyere enn fredag og 8,8 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen lørdag på 71,7 øre per kWh er mellom klokken 19 og 20. Den er 21,7 øre høyere enn fredag og 0,5 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,1 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 71,7 øre, dekkes 1,6 øre.

Minsteprisen blir på 38,4 øre per kWh mellom klokken 0 og 1 på natten.