– Regjeringens forslag om økte aldersgrenser vil kunne ramme ansatte i utdannings- og helseyrkene hardt om ikke offentlige arbeidsgivere legger bedre til rette for et godt arbeidsmiljø som støtter lengre yrkeskarrierer for alle, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en pressemelding.

Regjeringens foreslår en gradvis økning i pensjonsalderen, i takt med levealderen i befolkningen.

Unio mener derfor det er en logisk oppfølging at aldersgrensene i folketrygden øker med økende levealder.