Vinteren har kommet tidlig og brått, og det har vært uvanlig kaldt, skriver Meteorologisk institutt i sin månedsrapport.

– Årets november er den 13. kaldeste i måleserien som går tilbake til år 1900. I det meste av landet var det «Kaldt» eller «Svært kaldt». I deler av Trøndelag og Nordland var november «Ekstremt kald». For landet som helhet endte måneden 3,5 grader under normalen.

Vind fra øst og nordøst får skylden

Klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt forklarer at vinden har mye å si for hvordan været blir.

– I november har lavtrykkene i hovedsak beveget seg sør for Skandinavia. Det har gjort at vi har fått vind fra øst med kaldt og tørt vær.

Kollega Hans Olav Hygen tror at isutbredelsen i Arktis spiller en rolle.

– Når det er så lite is i Arktis som nå, så er det klart at det har konsekvenser globalt. Lite sjøis fører til at det blir mindre kontrast mellom temperaturene i ekvator og polområdene, som igjen kan påvirke hvordan luftmassene beveger seg

Kjøligere enn resten av verden

Temperaturmessig skiller Norge seg fra resten kloden. Globalt ligger november an til å bli den sjette måneden på rad med rekordhøye temperaturer, og det med klar margin.

De endelige tallene er ikke helt klare, men allerede nå trekker forskerne konklusjoner.

– Det er veldig uvanlig at det har vært rekordvarmt så mange måneder på rad. Det er helt eksepsjonelt at det er så store sprang fra tidligere rekorder, sier Reidun Gangstø, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.