Dommen falt i Stockholm tingrett onsdag. De 16 er dømt for innsidehandel, og tre av dem får fengselsstraff, den lengste på tre år og to måneder.

Resten er dømt til samfunnstjeneste eller bøter. Alle tiltalte nektet straffskyld. Av de tiltalte er ti butikksjefer. To av disse ble frikjent.

Sveriges lengste straff

Aktor Pontus Hamilton ved Ekobrottsmyndigheten sier til TT at påtalemyndigheten er fornøyd med dommen.

Mannen som ble dømt til tre år og to måneders fengsel, er en butikksjef som ifølge tiltalen tjente mer enn ti millioner kroner på aksjekjøp han gjorde på bakgrunn av innsideinformasjon.

– Det er den lengste straffen for innsidehandel i Sverige, så det er unikt, sier Hamilton. Mannen er i tillegg dømt til yrkesforbud i fem år.

– Vi synes ikke at tingretten har tatt til seg vår argumentasjon i denne svært spesielle saken. Det er butikksjefer som kjenner sitt eget selskap og derfor har inngående kunnskap om hva som kan skje i virksomheten, sier mannens forsvarer Henrk Olsson Lilja til TT.

Han sier videre at den dømte mannen har til hensikt å anke saken til hovretten, som tilsvarer lagmannsretten i Norge.

Tatt av børs

Saken handler om innsidehandel i forbindelse med at Ica ble tatt av børs høsten 2021. Påtalemyndigheten mener gruppen skal ha tilegnet seg rundt 20,5 millioner svenske kroner på ulovlig vis.

Sentralt står en årlig Ica-konferanse der flere av de dømte kjøpte store mengder Ica-aksjer midt på natten, før de senere slettet tekstmeldinger der aksjekjøpene ble diskutert. Dette skjedde etter at de var mistenkt for innsidehandel.

Mannen som er pekt ut som hovedpersonen, satt i styret i Ica-butikksjefenes fagorganisasjon.