– Det er snakk om det vi kaller en fullstendig anke. Det er anket over skyldspørsmålet, subsidiært over straffeutmålingen. Hun har også anket det sivile erstatningskravet, sier kvinnens forsvarer, advokat Rolf Christensen, til Adresseavisen.

Kvinnen ble 6. oktober dømt for drapet på samboeren, som i desember i fjor ble funnet knivstukket på en adresse i Namsos. Hun ble også dømt til å betale den drepte samboerens mor 300 000 kroner i erstatning.

Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld. Under rettssaken i Trøndelag tingrett forklarte hun blant annet at det oppsto en krangel mellom henne og samboeren på grunn av hans misnøye med barna, og at han var i ferd med å angripe dem.

Derfor var et sentralt spørsmål for tingretten under straffesaken, hvorvidt kvinnen handlet i nødverge eller ikke.

«Slik tingretten ser det, foreligger ingen holdepunkter for at fornærmede på tidspunktet for knivstikkingen, var i ferd med å angripe barna», heter det i dommen.