– Etterforskningen viser at det var mopedbilen som kom over i motgående kjørefelt og således forårsaket ulykken. Hvorfor det skjedde, har ikke etterforskningen klart å avdekke, sier politiadvokat Malin Borg i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Hun understreker at det ikke er noen holdepunkter for at noen av førerne benyttet håndholdt mobiltelefon på ulykkestidspunktet, og det er ikke påvist rusmidler.

De sakkyndige undersøkelsene viser videre at ingen av førerne har holdt høyere hastighet enn fartsgrensen på stedet som var 80 kilometer i timen.

Ulykken skjedde torsdag 13. juli 2023. To jenter på 15 og 16 år døde av skadene de ble påført.

I etterkant ble etter hvert den avdøde føreren av mopedbilen siktet for uaktsom kjøring. Også føreren av varebilen har vært mistenkt for uaktsom kjøring, men mistanken ble svekket tidlig i etterforskningen.

– For fører av mopedbilen har Statsadvokaten henlagt saken på bakgrunn av siktedes død. For fører av varebilen har Statsadvokaten henlagt saken som intet straffbart forhold bevist, opplyser politiet.