Det ble vedtatt under det ekstraordinære idrettstinget torsdag.

– IOCs beslutning har styrket idrettsstyrets innstilling til Idrettstinget om å si nei til opptak av Norsk Karateforbund som nytt særforbund i NIF, sier 2. visepresident Sondre Sande Gullord i NIF i en pressemelding.

IOC vedtok nylig at karate ikke blir tatt opp som en tilleggsgren for OL i Los Angeles i 2028.

Gullord oppfordret fra talerstolen Norsk Karateforbund til å søke samarbeid med et eksisterende særforbund i NIF.

Idrettsstyret påpekte blant annet at Norges Kampsportforbund også organiserer karate i dag, etter regler fra det internasjonale forbundet World Karate Federation (WKF), men:

– På det nåværende tidspunktet er det ikke mulig å henvise søker til å inngå i Norges Kampsportforbund, ettersom WKF ikke aksepterer Norges Kampsportforbund som medlem i sin organisasjon. Det er derfor fra NIFs side gjennomført sonderinger med andre særforbund for å avklare om det er ønskelig med å en mulig innlemmelse, uten at dette så langt har ført fram, uttaler Sande Gullord.

I idrettsstyrets begrunnelse er det også vektlagt at Norsk Karateforbunds oppgitte medlemstall ikke er tilstrekkelig godt nok dokumentert.