Fredagens snittpris per kWh er 14,8 øre høyere enn torsdag og 1,055 kroner lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen fredag på 64,7 øre per kWh er mellom klokken 9 og 10 på formiddagen. Den er 6,7 øre høyere enn torsdag og 1,64 kroner lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,019 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting fredag, siden prisen aldri overstiger 70 øre.

Minsteprisen blir på 54,9 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten.