«Dette er særdeles uheldig for både fjorden og fjordforvaltningen på et tidspunkt hvor det er påkrevd med reduksjon av samlet belastning.», skriver Naturvernforbundet i klagen.

Onsdag forrige uke ble det kjent at sprengstoffprodusenten på Hurum i Akershus har fått tillatelse til å femdoble nitrogenutslippet i Oslofjorden fram til 1. januar 2028.

Økningen innebærer økte årlige utslippsgrenser fra 41 til 200 tonn nitrogen og fra 78 til 120 tonn kjemisk oksygenforbruk.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) begrunnet tillatelsen med at det ikke var noen vei utenom om norsk ammunisjonsproduksjon skal sikres i årene fremover.

Naturvernforbundet er ikke fornøyd med begrunnelsen og krever flere svar.

«Vi ser at de samfunnsmessige interessene her er vurdert som kritisk viktige og har ikke noe å si på det. Det framgår derimot ikke av vedtaket hvordan sentrale miljørettslige prinsipper er vurdert opp mot andre samfunnsinteresser», skriver forbundet.

Miljødirektoratet har konkludert med at økt nitrogenutslipp vil være en belastning for Oslofjorden.