Skilpaddene er en nordamerikansk art, og de har trolig blitt satt ut i sidebekkene, sier Nils-Olav Gjone, som har ansvar for sykdomsberedskapen i Numedalslågen Forvaltningslag.

– De har spredd seg inn i sidevassdragene også. Det er vanskelig å si hvor mange det er, sier Gjone til Østlands-Posten.

Arten er rødøret skilpadde, som er kjøtteter og kan ta både fugl, egg og fisk. Gjone tror antall observasjoner nå tyder på at disse skilpaddene har etablert seg.

– Nå må vi sammen med Veterinærinstituttet og Mattilsynet ta en beslutning på hva vi skal gjøre. Vi bruker masse ressurser på å fjerne uønskede arter i andre vann, og dette er en krevende jobb, sier han.

Arten er populær i akvarier og er derfor spredt til flere deler av verden. Mange steder har den fortrengt innfødte arter. Den er ifølge Store norske leksikon funnet i naturen mange steder i Sverige og Danmark.

Rødøret skilpadde er forbudt importert til EU, og den er ikke tillatt som hobbydyr i Norge.