I Midt- og Nord-Norge blir prisen 1,048 kroner per kWh på sitt høyeste, viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 3,47 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Den laveste kWh-prisen fredag blir mellom klokken 3 og 4 på natten i Nord- og Midt-Norge, da på 80,4 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 1,086 kroner.

Onsdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 3,035 kroner per kWh og 70,3 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 4,81 kroner per kWh og 69,7 øre per kWh.

Strømstøtten dekker 90 prosent av prisen over 70 øre, time for time.