I Oslofjorden er det forbudt å fiske torsk hele året, mens det i perioden 1. januar til 30. april er forbudt med alt fiske i 14 gyteområder på Skagerrak-kysten og i Oslofjorden.

I forrige helg gjennomførte Fiskeridirektoratet en kontroll over to dager i indre Oslofjord, hvor cirka 100 personer ble observert fiskende ulovlig. De fleste var utenlandske statsborgere med begrensede språkferdigheter og lite kunnskap til reglene, ifølge direktoratet.

– Selv om mange ikke snakker verken norsk eller engelsk klarer vi ofte å forklare at det er forbudt å fiske, enten totalforbudet i gyteområdet eller forbud mot å fiske torsk i hele Oslofjorden, sier seniorinspektør Jørgen Ree Wiig i Fiskeridirektoratet.

De snakket med folk for å informere om forbudene, samt hengte opp plakater med enkel tekst og bruk av symboler på sentrale steder hvor det samles seg mange fritidsfiskere.

Sommeren 2019 ble det innført en rekke tiltak for å styrke den sårbare kysttorskbestanden i indre Skagerrak, og ytre og indre Oslofjord, men forskerne har tidligere meldt om at de ikke har sett store endringer eller positive effekter av tiltakene.

Havforskningsinstituttet slo i fjor sommer torskealarm i et brev til Fiskeridepartementet.