Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som er et nivå på 73 prosent. Det er magasinene i Øst-, Sørvest-, Midt-, Nord- og Vest-Norge som trekker ned.

I Øst-, Sørvest-, Midt-, Nord- og Vest-Norge lå fyllingsgraden under det som er normalen for denne tiden av året. For magasinene i Øst-Norge lå nivået på 68,28 prosent, ned 3,2 prosentpoeng fra uken før. I Sørvest-Norge lå nivået på 68,47 prosent, ned 1,6 prosentpoeng fra uken før. I Midt-Norge lå nivået på 57,67 prosent, ned 2,5 prosentpoeng fra uken før. I Nord-Norge lå nivået på 59,42 prosent, ned 2 prosentpoeng fra uken før. I Vest-Norge lå nivået på 66,53 prosent, ned 2,3 prosentpoeng fra uken før.