25 prosent synes kravet er for høyt, og 19 prosent mener kravet er for lavt.

Det kommer fram i spørreundersøkelsen utført av InFact for Nationen.

Regjeringen har bestemt at bøndenes inntekt skal heves til samme nivå som lærere og sykepleiere innen 2027. Ifølge regjeringens beregningsmetode er inntektsgapet 136.000 kroner.

For å starte jobben med å tette inntektsgapet har bondeorganisasjonene i fellesskap krevd 3,9 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør.

Ifølge undersøkelsen er det geografisk spredning i bondestøtten. Mens nærmere 60 prosent i Oslo mener kravet er passe eller for lavt, mener hele 74,1 prosent i Nord-Norge det samme.