– De foreløpige obduksjonsrapportene viser at det kan være flere mulige grunner til dødsfallene, men ingen av disse indikerer at det har skjedd noe kriminelt. Begge var eldre personer preget av alderdommen, noe som kan ha vært medvirkende årsak til dødsfallene, sier Ingrid Kaja Read, påtaleansvarlig i saken i Trøndelag politidistrikt.

Det eldre ekteparet i 80-årene ble funnet døde på en hytte i Åfjord på lørdag.

Dødsfallene ble da ansett som mistenkelige. Foreløpig har politiets fokus vært på å kartlegge bevegelsene til de omkomne. Politiet skriver at de ikke mistenker noe straffbart.

Endelig obduksjonsrapport vil komme om noen uker, og den kan forhåpentligvis gi mer konkrete svar på dødsårsakene, forteller Read.