– Enkelte byer vil få en sterkere utvikling enn den nasjonale, og vi tror særlig Oslo og Stavanger vil skille seg ut. Her venter vi at boligprisene vil stige med henholdsvis 6 og 7 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Interesseorganisasjonen la fram sine prognoser for neste år onsdag. Der framgår det at romslige lønnsoppgjør, fallende inflasjon og rentekutt skal bidra til positiv utvikling i boligmarkedet og en årsvekst i prisene på gjennomsnittlig 4 prosent.

– Etter to år med svak utvikling tror vi at vi får god vekst i boligprisene i Norge 2024. Et godt lønnsoppgjør som gir reallønnsvekst neste år vil virke positivt på prisutviklingen. Det samme gjør ventede rentenedsettelser, sier Lauridsen.

Hans prognoser avviker fra flere andre prognoser, ved at de er betydelig mer optimistiske. Mens DNB Eiendom spår en prisvekst i boligmarkedet på 2–3 prosent, venter Sparebank 1 SR-Bank en positiv utvikling for året som helhet på 1 prosent.

– Eiendom Norge undervurderer nok de negative effektene av to ting. Det ene er Norges Banks siste rentehopp og den oppjusterte rentebanen som treffer folk hardt. Det andre er at opphopningen av boliger på markedet, det såkalte «boligfjellet», vil bremse prisveksten kraftig neste år, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank i en epost til NTB.

Varsler krise

Eiendom Norge tegner på sin side opp et dramatisk scenario som følge av den rekordlave boligbyggingen i år og de to påfølgende årene. Så langt i år er det satt i gang bygging av bare 11.000 boliger og i tolvmånedersperioden framover er det gitt igangsettingstillatelser til boligprosjekter langt under finanskrisenivåer, ifølge Lauridsen.

Det fører til en viss og prisvekst neste år. Men det er først i 2025 og 2026 at det Lauridsen kaller «den verste nyboligkrisen siden bankkrisen» på slutten av 1980-tallet, kommer til å ramme oss beinhardt.

– I øyeblikket er bare en byggekrise og ikke en boligmangelkrise. Men vi skal ikke lenger tilbake enn til finanskriseåret 2008 for å se at det først er i årene etter at vi får for få boliger ut i markedet, sier han.

Lauridsen går i rette med regjeringen, som han mener har for optimistiske anslag for boliginvesteringene i statsbudsjettet for neste år. Han viser til at Statistisk sentralbyrå (SSB) i sine prognoser tidligere i desember, påpekte at det aldri tidligere er registrert et like kraftig og raskt fall i boliginvesteringene som neste år.

– Vi tror anslagene i statsbudsjettet var altfor optimistiske, konkluderte Lauridsen.

– For pessimistisk

Andre prognosemakere mener imidlertid Eiendom Norge overdriver effektene av lav boligbygging allerede neste år.

– Jeg tror de overvurderer effekten av at det bygges for få boliger. Dette vil definitivt påvirke markedet, men i liten grad allerede neste år, sier Knudsen i Sparebank1 SR-Bank.

DNB Eiendoms prognose tilsier at boligprisene i gjennomsnitt skal opp 2–3 prosent i 2024. Men pilene kommer ikke til å snu oppover før i andre halvår. Da kan en mulig boligmangel og rentereduksjon gi en positiv vending, med økning i både etterspørsel og priser.

– Vi tror fortsatt at rentenivået og høy inflasjon vil legge en demper på boligprisene i første del av 2024. Når rentenivået og prisveksten stabiliserer seg, og går nedover igjen, vil boligmarkedet skyte fart. I tillegg vil et godt lønnsoppgjør bidra til økt kjøpekraft i andre halvår 2024, mener regionsjef Nils Robert Elven i Oslo.

Handelsbanken legger til grunn i sine boligprognoser at prisene skal opp 4 prosent, i tråd med forventningene til Eiendom Norge, mens SSB anslår et prisfall neste år på 2,2 prosent.

Vekst i byene

Slik vil det gå i de store byene, tror Eiendom Norge:

* Oslo: Oppgang på 6 prosent

* Bergen: Oppgang på 3,5 prosent

* Trondheim: Oppgang på 2,5 prosent

* Stavanger: Oppgang på 7 prosent

* Tromsø: Oppgang på 1 prosent