Drapstiltalt hevder han handlet i selvforsvar i Stjørdal