– Nå blir det mulig å bruke elektriske lastebiler på de lengre transportetappene og der hvor kjøretøyene har en daglig kjørelengde utover kjøretøyets forventede rekkevidde, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova i en pressemelding.

Det skal bygges i alt 19 ladestasjoner med 108 ladepunkter.

Stasjonene skal bygges på strekningene Oslo-Svinesund, Oslo-Stavanger, Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim. I tillegg gis det støtte til bygging av tre stasjoner utenfor disse strekningene, der fellesnevneren er at dette er veistrekninger som i dag er sterkt trafikkert av tung godstrafikk.

Stasjonene skal stå ferdig senest våren 2025.

Veitrafikken står for 18 prosent av de totale utslippene av klimagasser i Norge.

I Norge er knappe to prosent av lastebilene utslippsfrie, men over 10 prosent av nye lastebiler som selges er elektriske. Målet for nysalget i 2030 er 100 prosent.

– Overgangen til nullutslippslastebiler er et av de viktigste tiltakene for å kutte norske utslipp. Andelen elektriske lastebiler har økt betydelig de siste årene, og tilgangen på ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy er avgjørende for at andelen skal øke ytterligere, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).