– Data og informasjon om disse hendelsene er avgjørende for å forbedre vår evne til å forstå og håndtere ekstremvær i fremtiden, sier skred- og vassdragsdirektør Brigt Samdal i Norges vassdrags- og energidirektorat i en pressemelding.

De to fylkene Viken og Innlandet ble særlig hardt rammet av Hans, og de fleste hendelsene er lokalisert der. I tillegg ble det registrert flere skred i Vestland, og enkelte områder av Trøndelag.

Det pågår også et arbeid hos Statens kartverk med å digitalisere flomutbredelsen under ekstremværet. Dette skal danne grunnlag for flere analyser, og kan blant annet gi en oversikt over hvor mange hus som ble rammet av flom under Hans.