– Vi mener elsparkesyklene er et viktig supplement til gåing, sykling og kollektivtransport. Vi tror det får flere til å la bilen stå. Men det er behov for å gjøre mikromobilitet mer tilgjengelig i ytre by, blant annet i Groruddalen, sier samferdselsbyråd Marit Vea (V) til Aftenposten.

Byrådet foreslår å fjerne dagens antallsbegrensning utenfor Ring 3. Begrensningene i Oslo vil imidlertid forbli de samme. I tillegg vurderer byrådet å åpne for kjøring på nattetid. Per i dag er syklene stengt mellom klokken 23 og 5.

– Nattestenging hindrer bruk av tilbudet i en periode av døgnet med redusert kollektivtilbud, hvor mikromobilitet kan oppleves som et trygt alternativ, og det er lite annen trafikk. Bergen og Trondheim har i ulik grad åpnet for utleie om natten, med positive erfaringer så langt, sier Vea.

Høsten 2022 stanset det daværende byrådet utleie av elsparkesykler mellom klokken 23 og klokken 5 og reduserte også antall sykler til 8.000. I sentrum skulle det ikke være flere enn cirka 1200 sparkesykler.

Både Ruter og Bymiljøetaten har anbefalt å droppe makstaket på antall sparkesykler i ytre by.