240.000 trøndere blir bedt om å svare på ny undersøkelse